Lost and Found

Image of Lost and Found

kr600,00

Denne serigrafi besidder de samme, næsten magiske egenskaber som dine nøgler - det ene øjeblik har du dem, det næste aner du ikke hvor de kan være.…
Trykt på alkymistisk vis sådan at nøglen er synlig eller usynlig alt efter hvordan lyset falder

Serigrafi trykt i to farver på A4 Somerset 300g/m2 papir

This screen print has the same semi-magical properties as real keys: One moment they are there, the next they seem lost forever...
Printed in alchemical colours that - depending on the light - allow the keys to disappear or reappear.

Two colours on A4 Somerset 300gms paper