LÆ/LY

Image of LÆ/LY

kr450,00

På dansk har vi en dejlig skelnen med ly og læ - denne flinke fyr tilbyder begge dele.
Trykt i to farver på 300 g/m2 Cuthberts Somerset papir i et oplag på 20.
Arket er 28x39cm og trykket er 16x19cm

In Danish, there is a distinction between shelter from rain or snow and shelter from the wind. This friendly fellow offers both.
Printed in two colours of 300 g/m2 Cuthberts Somerset paper in an edition of 20.
The sheet is 28x39cm and the printed area is 16x19cm